További cikkek, írások


Vass Lajosra emlékeztek a Népfőiskolán

Lakitelek Népfőiskola Honlapja
Több mint félezer hazai és határon túli résztvevő zeneszóval, népdalokkal, néptánccal, képekkel, faragott padokkal és szoboravató ünnepséggel köszöntötte a tavaszt, a természet újjászületését március 27-én, szombaton a Lakitelek Népfőiskolán.
Negyven esztendővel ezelőtt a televízió „Röpülj páva” népdalos vetélkedője, Vass Lajos zeneszerző elbővülő egyénisége, vonzereje országos mozgalmat indított. Folytatás »»

Vass Dániel: Tekintetek - karmesterek és szólisták

dr. Eifert János – Nemzeti Táncszínáz
ZOOM Kiállítás
Vass Dániel: Tekintetek - karmesterek és szólisták
Kerengő Galéria, 2008. november Folytatás »»

Emlékezés Vass Lajosra

dr. Olsvai Imre – folkMAGazin 2007/6.
A magunk mögött hagyott évszázad egyik arcán felemelő, boldogító, örvendetes vonásokat látunk.Tevékeny igaz emberek, lelkeket nevelő-emelő igaz magyarok áldozzák tehetségüket, idejüket, képzettségüket a nemzet szellemkincseinek gyarapítására, milliók műveltségének gazdagítására, önmagunk és őseink fokozott megbecsülésére.  Folytatás »»

Emlékezés és vallomás

dr. Olsvai Imre – folkMAGazin 2007/6.
„Dalnok jő, dalnok megy, de örök az ének.” Ezt hirdeti-vallja Kodály Zoltán Sirató Ének c. kórusműve és Bodrogh Pál, e szöveg költője. Áldottak és boldogok mindazok, akik énekelnek és énekre tanítanak, mert boldog dalolók ezrei, sőt: milliói áldják emléküket. Úgy is, akkor is, amikor egyáltalán dalra fakadnak. Így válik örök folyamattá az énekszó. Így lesznek örökké sugárzó csillagokká a dalnokok.  Folytatás »»

Emlékeim Vass Lajosról

dr. Gerzanics Magdolna – folkMAGazin 2007/6.
Mikor megtalált a feladat, hogy Vass Lajosról szóljak, azon gondolkoztam, van-e valami új, amit el tudnék róla mondani. Azután az jutott eszembe, hogy ha ismétlésekbe bocsátkozom is, talán az is elfogadható lesz. Elfogadható, mert róla nem lehet eleget beszélni, nem lehet a gazdag munkásságot elégszer és eléggé felidézni.  Folytatás »»

Alkotó hűség - önérzetes magyarság

Tóthpál József – folkMAGazin 2007/5.
„A magyar gyermek kezébe legjobban illik a nép maga készítette hatlyukú kis furulyája, amelyen mindent ki lehet fújni, s amelyen egy-egy őstehetség még csodálatos ügyességre vitte, míg a divatosabb harmonika ki nem ütötte kezéből.”
Kodály Zoltán előszavából valók ezek a sorok, melyeket Vass Lajos furulyaiskolájához írt 1947-ben.  Folytatás »»

Mit jelent(ett) a szlovákiai magyar kórusmozgalom számára Vass Lajos?

RNDr. Horváth Géza – folkMAGazin 2007/4.
Előadás Vass Lajos születésének 80. évfordulján.
Népzenei Konferencia és Népzenei Gála, Vasas Szakszervezeti Szövetség Díszterme, Budapest, 2007. április 14.  Folytatás »»

Próbáljuk a csodát védelmezni

Somos Csaba – folkMAGazin 2007/4.
A Vasas Művészegyüttes Vass Lajos Kórusának és Kamaraegyüttesének elmúlt 15 éve  Folytatás »»

„Még halljuk hangját, érezzük sugárzó szeretetét...”

Kóka Rozália – folkMAGazin 2007/3.
Kodály Zoltán halálának negyvenedik, Vass Lajos születésének nyolcvanadik és halálának tizenötödik évfordulója alkalmából a Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Vass Lajos Népzenei Szövetség Népzenei Konferenciát és Emlékező Műsort rendezett 2007. április 14-én, a Vasas Szakszervezeti Szövetség dísztermében.  Folytatás »»

Vass Lajos emlékezete, különös tekintettel egyházzenei munkásságára

Berkesi sándor – folkMAGazin 2007/3.
„Csak azt sajnálom, hogy tele poggyásszal kell elmennem.” A krónika Bartók Béláról jegyezte fel e mondatot, nem sokkal halála előtt.
Tizenöt esztendővel ezelőtt 65 évesen, ereje teljében ragadta el a halál Vass Lajos karnagyot, zeneszerzőt, énekes-zenés mozgalmaink hivatott szervezőjét, a magyar népi hagyomány hitvallásos őrzőjét, Tanítónkat, Mesterünket.  Folytatás »»

Átfogó szintézis Kaposi Edit kutatói tevékenységéről

felföldi László – folkMAGazin 2006/3.
Kaposi Edit a II. világháború utáni tánckutató nemzedék egyik legsokoldalúbb, legtermékenyebb tagja. Érdeklődése egyaránt kötődik a néptánchoz, a tánctörténethez, s az alkalmazott tánckutatás szinte minden ágához – a táncoktatáshoz, a tánckritikához, a színpadi és versenytánchoz. Ez a sokoldalúság, s az ezzel párosuló átfogó szemlélet az egész tánckultúrát a maga teljességében látni és láttatni akaró szándékából fakadt.  Folytatás »»

Emlélkezés Kaposi Editre

Borbáth Erika – folkMAGazin 2006/3.
Ebben az évben, március 4-én találkoztak a Muharay együttes tagjai, emlékezve 60 évvel ezelőtti Nemzeti Színházi bemutatóra. Kaposi Edit is készült, hogy ismét találkozhasson a régi kedves barátokkal. A találkozó napján kaptuk a hírt, hogy beteg és nem tud eljönni.  Folytatás »»

Kezdőoldal  »  Névadónk  »  További cikkek, írások