Vass Lajos


Vass Lajos 1927. április 5-én született a Heves megyei Poroszlón.

Zenei tehetsége korán megmutatkozott, a debreceni Református Tanítóképző növendékeként megnyert egy ifjúsági zeneszerzői pályázatot. 1946-tól a budapesti Zeneművészeti Főiskolán zeneszerző és karnagy szakon folytatta tanulmányait.

1949-től a Honvéd Férfikarnál dolgozott karnagyként Vásárhelyi Zoltán tanítványaként. 1953-ban a kórus vezetője lett. Az együttes 1956 szeptemberében hatalmas stábbal több mint 3 hónapos Kínai turnéra indult. A forradalmi események alatt a kint lévő tagok tele voltak aggodalommal, hiszen nem tudtak semmit itthon maradt családtagjaikról. Végre karácsony táján (vonattal) elindultak hazafelé. Moszkvában azt a parancsot kapták, hogy adjanak egy koncertet, de az énekkar és Vass Lajos ezt megtagadták.
A forradalmat akkor már leverték és ők ilyen előzmények után erre nem voltak hajlandóak. Hazatérve 1957 elején elbocsátották az egész kórust, Vass Lajost pedig lefokozták. A kórus azonban nem esett szét: több neves személy (köztük Kodály Zoltán) közbenjárására Állami Férfikar néven tovább működhetett. A vezető Vass Lajos maradt.

1958-ban ismét a Honvédség vette át az énekkart, Vass Lajost azonban nem vette vissza a hadsereg. Csak 1990 után rehabilitálták: egy koncerten újra vezényelhette a kórust és visszakapta rangját.

1960 és 1964 között a Ganz-MÁVAG „Acélhang” Férfikarát vezette. 1964-től haláláig a Vasas Központi Művészegyüttes vegyeskarának, 1975-től a Szimfonikus Zenekarának is vezető karnagyaként működött.

1964-től haláláig havonta járt át vendégkarnagyként a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarához.

Országosan ismertté a Magyar Televízióban 1969-70-ben megrendezett Röpülj Páva vetélkedő tette, melynek szervezője és műsorvezető-riportere volt. Ennek hatására lendült fel hazánkban újra a népzenei mozgalom. Országszerte Pávakörök alakultak, melyek a mai napig működnek. Vass Lajos jó néhány Pávakör alapításában személyesen is részt vett, többek között szülőfaluja, Poroszló népdalkörét is ő alapította.

Vass Lajos

Mint komponista, oratóriumokat, kantátákat, gyermekoperákat, mesejátékok, bábjátékok, színpadi művek kísérőzenéit és természetesen kórusműveket alkotott. Gyakran publikált a zenei lapokban.

1992-ben hunyt el Budapesten. Halála után a következő intézmények vették föl a nevét:

A Püski Kiadónál 1998-ban jelent meg a „Vass Lajos Emlékezete” című kötet Berlász Melinda szerkesztésében.
Ebben tanulmányok és dokumentumok mellett műveinek pontos jegyzéke is megtalálható.

2007-ben a Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség-díj Bírálóbizottsága a beérkezett állampolgári javaslatok alapján VASS LAJOSNAK és az általa gondozott „RÖPÜLJ PÁVA” mozgalomnak ítélte a MAGYAR ÖRÖKSÉG kitüntető címet.

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ   MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ

2008. augusztus 20-án Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete VASS LAJOS zeneszerző, karnagy részére
POROSZLÓ KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA posztumusz címet adományozta.

Vass Lajos Poroszló község díszpolgára oklevél   Vass Lajos Poroszló község díszpolgára plakett   Vass Lajos Poroszló község díszpolgára plakett  

Köszönjük Virág Györgynek, hogy a Poroszló község díszpolgára címhez kapcsolódó képei felkerülhettek honlapunkra.

Kezdőoldal  »  Névadónk
Az oldal nyomtatása