Bemutatkozás a Polgárok Házában


„...Egy lángot adok, ápold, add tovább,
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven...
     Egy lángot adok, - én is kaptam azt
Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
Egy lángot, amely forraszt, összefűz...”

                                                                 (Reményik Sándor: Örök tűz, részletek)

Október 27-én került sor arra, hogy a Vass Lajos Népzenei Szövetség bemutatkozzon a Polgárok Házában. Voltaképpen a Szövetség, a több, mint két évtizedes munkáját kívánta ismertetni, hiszen a névadót, a zeneszerzőt, karnagyot, népdalgyűjtőt és nem utolsósorban az ország megénekeltetőjét mindenki ismeri. Gondolná az ember, de sajnos nem így van, még azok közül sem tudnak róla sokan, akik reflektorfényben dolgoznak, fiatalok (még, ha viszonylag is).
No, nem akarunk beállni a fiatalok bírálói közé, de sajnos, ez az igazság.

A 27-ei este ugyancsak rácáfolt az előbbi állításomra. Annyi kedves fiatalt láttunk, akik továbbviszik a lángot, akik gyönyörűen énekelnek és játszanak a népi hangszereken. Az idő szorításában nagyon keveset tudtunk megmutatni a kedves közönségnek, hiszen a nagydíjasok közül kívántuk meghívni azokat, akik megoldották a távolság adta nehézségeket, és a hétköznapi kötöttségeket.

Trznadel Angéla, a Ház programigazgatója, kedves szavakkal nyitotta meg a gazdagnak ígérkező estet. Megtudtuk, hogy a különböző tájegységek – beleértve a határainkon túli magyarokat is, természetesen –, rendszeresen bemutatkoznak szellemi és tárgyi kultúrájukkal.

A műsorközlő Farkas Katalin volt, a Szövetség elnökségének tagja. Szép igényes nyelvhasználatát megszoktuk, és most is örömmel hallgattuk. Felkérte a Vass Lajos Szövetség elnökét, Vass Józsefet, a névadó testvéröccsét, a köszöntő megtartására, és egyben az alapítás és a mai eredmények ismertetésére. Ebben, elnök úr kiemelte, hogy az alapítás Kóka Rozáliától származik, nem sokkal Vass Lajos halála után. Ő a Népzenei Szövetség tiszteletbeli elnöke. Vass József méltatta Horváthné Bakos Ilonának, az egyik elnökhelyettesünknek odaadó, önzetlen munkáját, amellyel az állandóságot biztosítja.
Ezt követően, a Szövetség két szakmai vezetőjét kérte fel Farkas Katalin, előadásuk megtartására.

Dr. Gerzanics Magdolna, népzenekutató, Vass Lajossal történt megismerkedésükre, és közös munkájukra emlékezett.
Szavait Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem - népi énekoktató -, tanárának éneke követte. Az előadás különös értékét az előadó szép hangján kívül az adta, hogy Vass Lajos, édesapjától gyűjtött dalait szólaltatta meg.

Dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió, Zenei Együttesek ny. igazgatója, Kodály halálának 50. évfordulójáról, és a nagy mester munkásságának legfontosabb állomásairól beszélt, a rövidre szabott idő keretein belül.
Előadását, Kodályhoz kötődő népdalok követték, Juhász Erika és Széles András citeraművész, tanár előadásában.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség kitüntetései következtek, amelyeknek méltató szövegeit, Farkas Márta, a másik elnökhelyettes vezette fel, és a két szakmai vezető, valamint az elnök (Alföldy, Gerzanics, Vass J.) adta át. A plaketteket Dr. Domonkos Béla szobrászművész ajándékozta a Szövetségnek.
A kitüntetettek méltatása így hangzott:
Jászai Béláné, több évtizeden át tartó lelkiismeretes népzenei tevékenységéért, a Komoródi Asszonykórus vezetése mellett, a népdalok ifjúság körében való terjesztéséért, megszerettetéséért, a magyar népi kultúra ápolásáért, a Vass Lajos Emlékplakett elismerésében részesül”.

Tanai Erzsébet ... keze alatt több generáció nevelkedett, kezdte meg népdalénekesi pályáját, aki számos elismeréssel rendelkezik, nagyban hozzájárult a magyar népdalkincs megőrzéséhez, tanítványai által az utókornak való átadásához, amelyért kiérdemli a Vass Lajos Emlékplakett elismerést.”
A kitüntetetteket Széles András citerajátékkal és énekszóval, valamint a Keltike Együttes népdalcsokorral köszöntötte.
Ezután került sor, a Szövetségben „Nagydíj-at” elért szólisták és együttesek műsorára.
Hallhattuk Ábrahám Ritát Nyúlról, a Bogácsi Pávakört, Dudás Klárát Forráskútról, Légrádi Esztert Vecsésről, Tóth Lászlót Pálházáról, Gubinecz Ákost Nováról, a Kankalin Citeraegyüttest Vésztőről, a Labdarózsa-együttest Vecsésről.

Hát így adtunk a Vass Lajos Népzenei Szövetség működéséről ízelítőt, a nagy névadó szellemét idézve és ébren tartva, ahogy ezt Zsirai Károly egy alkalommal megírta a zeneszerzőről, karnagyról, népdalgyűjtőről és legfőképpen, az EMBERRŐL:

„... Itt találkoztam Vass Lajossal
az erdő azóta énekel-,
Sétálgatott a kórustagokkal...
S most sírjánál 'páva' térdepel.
      Zümmög a szél, egyre hangosabban,
      Ezt a kórust ki vezényli?
      Árad a dal búban, vigalomban,
      Múlhatatlan lelkét tükrözi.”

                                                      (Zsirai Károly: Emlék, részlet)

Farkas Márta elnökhelyettes, megköszöni a Polgárok Házának befogadókészségét, a támogatók segítségét, az előadóknak, továbbá a közreműködőknek a színvonalas programot, utoljára, de nem utolsósorban, a rendezvényt megtisztelő vendégek megjelenését.
Támogatóink:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
NKA
Bethlen Gábor Alap
Magyar Művészeti Akadémia
Aranyosi Éva
Tóth László
Ezután már csak az maradt hátra, hogy a kedves kartali Asszonykórus finom házi süteményeit kóstolgassák a vendégek.

Dr. Gerzanics Magdolna
népzenekutató, a
Vass Lajos Népzenei Szövetség, egyik szakmai vezetője


Polgarok Háza - megnyitó 2017.10.27.
Polgarok Háza - résztvevők  2017.10.27.
Polgarok Háza - Jászai Béláné  2017.10.27.
Polgarok Háza - Tanai Erzsébet  2017.10.27.

Kezdőoldal  »  Bemutatkozás a Polgárok Házában