Felhívás


A Vass Lajos Népzenei Szövetség a hagyományokhoz híven a 2007 – 2008-as esztendőben megrendezi a
VII. Vass Lajos Népzenei Találkozót és Versenyt, a Kárpát-medencében élő valamennyi magyar, s a határon belül élő nemzetiségi dalkörök, zenei csoportok, szóló énekesek, hangszeres szólisták számára, „Hagyományos régiók, régiók hagyománya” címmel.


A verseny célja:

Vass Lajos szellemének adózva – aki a televízió segítségével mgénekeltette a magyar népet –, bizonyíthatjuk, hogy a népzene napjainkban is összetartó érték. Zenei anyanyelvünk lélekben összekapcsol emberi közösségeket határokon innen és túl. Az egész népünk gazdagodik, ha ki-ki saját zenei hagyományát műveli, ápolja mind magasabb és magasabb fokon.

A találkozó és verseny a szakemberek (zsűri) véleményezése alapján rajzol ki összefoglaló képet, hogy a hagyományőrzők és
-ápolók milyen tudással és lelkesedéssel őrzik zenei hagyományainkat a Kárpát-medencében.


Nevezési kategóriák:


I. Hagyományőrző kategória

Éneklő csoportok

Hagyományőrző népdalkörök, éneklő csoportok
zenei kísérettel, vagy anélkül (3 főtől).
Műsoridő max. 8 perc, 1 vagy 2 csokor.

Hangszeres csoportok

Hagyományőrző zenekarok,
hangszeres megkötöttség nélkül.
Műsoridő max. 8 perc, 1 vagy 2 csokor.

Szólóének

(Zenei kíséret lehetséges)
Műsoridő max. 5 perc

Hangszerszóló

(Zenei kíséret lehetséges)
Műsoridő max. 5 perc

II. Hagyományápoló kategória

Éneklő csoportok

Hagyományápoló népdalkörök, éneklő csoportok
zenei kísérettel, vagy anélkül (3 főtől).
Műsoridö max. 8 perc, 1 vagy 2 csokor.

Hangszeres csoportok

Hagyományápoló zenekarok,
hangszeres megkötöttség nélkül.
Műsoridő max. 8 perc, 1 vagy 2 csokor.

Szólóének

(Zenei kíséret lehetséges)
Műsoridő max. 5 perc

Hangszerszóló

(Zenei kíséret lehetséges)
Műsoridő max. 5 perc

A jelentkezők lehetőleg saját zenei dialektusukból szabadon választott anyagot mutassanak be. Törekedjenek arra, hogy változatos, értékes összeállítást adjanak elő, kevésbé ismert helyi szöveg és dallamvariánsokat, az alkalomhoz illő öltözékben vagy népviseletben.


A versenyen való részvétel feltétele:

Jelentkezni a mellékelt nevezési lap határidőig történő beküldésével lehet. A versenyen ingyenesen részt vehetnek szövetségünk tagjai az éves tagdíj befizetése ellenében, amely csoportoknak 5.000 Ft, szólistáknak 1.500 Ft, (külön nevezési díj nincs), illetve a nem tagok nevezési díj befizetésével, amely csoportoknak 6.000 Ft, szólistáknak 2.000 Ft. A befizetést a mellékelt csekken, vagy átutalással az alábbi számlaszámra: OTP 11701004–20178983 kérjük. A nevezési lappal együtt küldjék el a csekk, illetve az átutalás másolatát, s jelezzék, ha az összegről számlát kérnek.
Azok a szólisták, csoportok, akik az előző versenyciklusban Vass Lajos Nagydíjat nyertek, nem versenyezhetnek. Természetesen jelentkezhetnek szereplőként és szívesen látjuk őket, remélve szakmai tanáccsal további fejlődésüket segíthetjük.
Az előző verseny tapasztalata alapján lehetőséget kívánunk adni azolnak a kiváló együtteseknek, szólistáknak, akik megérdemelték volna a Nagydíjat, de 30-nál többet nem áll módunkban kiadni.

Tagjaink sorába mindenkit szeretettel várunk!

A következő címre kérjük a nevezési lapokat: 1445 Budapest Pf.: 287

Nevezési korhatár: Nincs

A nevezés beérkezésének határideje:

A kiválasztott elődöntő dátuma előtt egy hónappal!


A találkozó és verseny menete, lebonyolítása:

A verseny felmenő rendszerű.

A regionális bemutatók: 2007. április 1 – 2007. december 15-ig zajlanak.
A területi középdöntők: Dunántúl, Alföld, Észak, Budapest, Vajdaság, Kárpátalja, Szlovákia, Szlovénia, Erdély,
2007. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között kerülnek megrendezésre.
A Kárpát-medencei Döntőre 2008. őszén kerül sor.


Kárpát-medencei döntő:

A kategóriánként legjobb versenyzők Kárpát-medencei döntőn mérik össze tudásukat, ahol a zsűri döntése alapján kerül kiosztásra – kategóriánként – a Vass Lajos Nagydíj, s a támogató szervek által felajánlott különdíjak.

Kérünk valamennyi csoportot és szólistát, hogy részvételükkel emeljék a VII. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny színvonalát! Bemutatóikkal segítsék elő, hogy növekedjen a népdal, népzene iránt elkötelezett emberek száma! A fiatalok bevonásával teremtsék meg a népzenei kultúrák átadásának lehetőségét, kutassák fel az adatközlőket, a népi előadókat!

Minden csoportnak és szólistának jó felkészülést, eredményes bemutatkozást kívánunk!

 

Budapest, 2007. március 11.

Vass József
elnök s.k. 

Kezdőoldal  »  Archívum  »  Felhívás 2007.